Utama  //  Perkhidmatan  //  Pembiayaan Peribadi Anggota

Kempen Keanggotaan Koperasi Serbaguna Iman Malaysia Berhad 2014 menawarkan skim pembiayaan peribadi-i dimana jumlah maksimum sehingga RM200,000.00 dengan kadar keuntungan serendah 7.5% dan tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun. Syarat-syarat permohonan pembiayaan adalah seperti berikut:

KELAYAKAN

 1. Untuk kakitangan Kerajaan/ Badan Berkanun/Majlis Daerah/IPTA
  • Mempunyai skim potongan gaji melalui Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA).
  • Potongan gaji tidak melebihi 60% daripada gaji asas dan elaun tetap.
  • Kelayakan pengiraan pembiayaan adalah dimana gaji asas dan elaun tetap tidak kurang daripada RM 1,500.00*.
  • Pembiayaan sehingga RM200,000.00.
  • Tempoh bayaran balik pembiayaan selama 120 bulan @ 10 tahun.
  • Berjawatan tetap dan Berkhidmat minima 6 bulan.
  • Berusia 19 – 60 tahun.
  • Tanpa Penjamin.
 2. Untuk Syarikat Berkaitan Kerajaan(GLC)/GOC*/Swasta*
  • Mempunyai skim potongan gaji melalui Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA).
  • Potongan gaji tidak melebihi 50% @ 60% daripada gaji asas dan elaun tetap.
  • Kelayakan pengiraan pembiayaan adalah dimana gaji asas dan elaun tetap tidak kurang daripada RM 1,500.00*.
  • Pembiayaan sehingga RM150,000.00 @ RM200,000.00.
  • Tempoh bayaran balik pembiayaan selama 120 bulan @ 10 tahun.
  • Berjawatan tetap dan Berkhidmat minima 1 tahun.
  • Berusia 19 – 58 tahun.
  • Tanpa Penjamin.

DOKUMEN

 1. 3 Salinan Kad Pengenalan yang disahkan oleh majikan.
 2. 1 Penyata gaji asal yang terbaru & 2 salinan yang telah disahkan oleh majikan.
 3. 3 salinan penyata gaji untuk 2 bulan terdahulu yang disahkan oleh majikan, cop nama, jawatan dan alamat majikan pada Borang BPA 1/79 (ANGKASA).
 4. 1 salinan Akaun Simpanan Bank Rakyat (Al-Wadiah) mukasurat butir peribadi.
 5. Penyata Penyelesaian Pembiayaaan jika ingin overlap.
 6. Penyata EPF terkini.

KEISTIMEWAAN

 1. Mendapat Dividen ke atas Syer & Yuran.
 2. Kadar Keuntungan pembiayaan yang rendah dan berpatutan.
 3. Skim Perlindungan Kredit Anggota.
 4. Skim Khairat Anggota.
 5. Proses yang Telus, Cepat dan Tepat.
 6. Di bawah Sistem Syariah Islam.

*Tertakluk pada terma dan syarat.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi di talian tetap kami 03-6187 3384 @ 03-6185 3343 atau boleh hubungi Pegawai Kempen Keanggotaan dan Pemasaran kami. KOIMAN tidak melantik mana-mana AGEN atau AGENSI untuk menguruskan pembiayaan ini.

Pegawai Kempen Keanggotaan dan Pemasaran Kami:


 1. Norhasmiza bt Mohamad Ali - 011-23517049
 2. Abdul Razak b Mohd Johan - 012-3224883
 
 

 

Perkhidmatan Kalkulator