Utama  //  Perkhidmatan  //  Ar-Rahnu X'Change

ar rahnu xchange     

 Sebagai strategi jangka-panjang Koperasi Iman dalam mempelbagaikan aktivitinya; sebuah kedai pajak gadai berkonsepkan Islam telah dibuka pada 16hb Mei, 2008. Pajak Gadai ini di namakan Ar-Rahnu X’Change dibawah konsep francais dari kumpulan Bank Rakyat.

Kedai ini terletak berdekatan dengan Pejabat Urusan Koperasi Iman di Bandar Sri Gombak. Kedai Ar-Rahnu X’Change ini telah dibuka dan perasmiannya oleh Ketua Eksekutif, Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) Dato’ Mansor bin Saad; dalam tahun 2008.

 

TUJUAN AR – RAHNU

 • Menyediakan alternatif kepada masyarakat dalam memenuhi keperluan wang tunai segera
 • Menghapuskan penindasan dalam urusan pajak gadai

 

KELEBIHAN AR – RAHNU

 • Pinjaman bebas riba
 • Upah simpan yang rendah berbanding konvesional
 • Proses lelongan yang telus
 • Perlindungan insuran

 

KONSEP SYARIAH PRODUK

KONSEP PRODUK

Qardhul Hasan

 • Pinjaman kebajikan tanpa faedah


Wadiah yad Dhamanah

 • Simpanan dengan jaminan keselamatan


Ujrah

 • Upah simpan barang gadaian

 

JENIS – JENIS PRODUK

 1. AR – RAHNU
 2. AZ ZAHAB

 

CIRI – CIRI PRODUK

KELAYAKAN : -

 1. Warganegara Malaysia atau pemastautin tetap
 2. Berumur dari 18 tahun dan ke atas
 3. Tidak muflis

 

HAD PINJAMAN

SKIM AR – RAHNU

 1. 65 % atas nilai marhun
 2. Maksimum RM10,000.00 bagi setiap gadaian sehari
 3. Maksimum RM50,000.00


SKIM AZ ZAHAB

 1. 65 % atas nilai marhun atau
 2. Maksimum RM100,000.00 bagi setiap gadaian

 

TEMPOH GADAIAN

SKIM AR – RAHNU

 1. Maksimum enam bulan
 2. Boleh diperbaharui semula tempoh gadaian iaitu maksimum 6 bulan.

SKIM AZ ZAHAB
Pelanggan diberi pilihan : -

 1. Maksimum 3 tahun bagi tempoh bayaran secara ansuran
 2. Bagi pelanggan yang membayar secara sekaligus tempoh pinjaman adalah seperti berikut :-
  • Lanjutan 2 bulan terakhir dengan syarat menjelaskan upah simpan

 

KEKERAPAN GADAIAN

SKIM  AR – RAHNU

 • Jumlah pinjaman sehari tidak melebihi RM10,000.00
 • Jumlah pinjaman terkumpul tidak melebihi RM50,000.00 (tidak temasuk upah simpan)

SKIM  AZ ZAHAB

 • Gadaian RM10,001.00 keatas
 • Jumlah terkumpul tidak melebihi RM100,000.00

GADAIAN SEMULA

 • Jika penggadai ingin meminda harga emas mengikut harga semasa
 • atau mengurang / menambah bilangan gadaian maka penebusan perlu dilakukan dan penggadai perlu melakukan gadaian semula

 

CARA BAYARAN BALIK

SKIM AR – RAHNU

 • Bayaran balik boleh dibuat secara sekaligus atau berperingkat

SKIM AZ ZAHAB

 • Bayaran balik adalah ansuran bulanan atau sekaligus

 

Sila rujuk Harga Emas Terkini untuk kadar pertukaran emas yang tepat setiap hari.

 

Perkhidmatan Kalkulator