Utama  //  Berita

Artikel Sinar Harian bertarikh 3 Disember 2017Golongan belia dalam bidang koperasi berada pada tahap yang membimbangkan apabila hanya tiga belas peratus yang terlibat secara aktif ketika ini. Prof Madya Datuk Dr Abdul Rahman Shaik, Ketua Pengarah Maktab Koperasi Malaysia (MKM) berkata indikator ini melibatkan pengumpulan 9,700 ahli lembaga yang mengikuti kursus maktab tersebut, baru - baru ini. Dapatan kajian itu mendapati kesedaran berkoperasi masih rendah dalam kalangan belia yang menyumbang kepada jumlah penglibatan yang sedikit dalam sektor koperasi.

Selain itu, MKM turut mengenal pasti terdapat perbezaan jurang angka penubuhan koperasi yang terlalu jauh antara koperasi sekolah dan koperasi peringkat Institut Pengajian Tinggi (IPT) serta belia. Menurut MKM lagi, sebanyak 2,900 buah koperasi sekolah telah didaftarkan berbanding 550 buah koperasi belia sahaja.

Selanjutnya: Sinar Harian
 

Artikel Utusan Online bertarikh 22 November 2017Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA), Datuk Abdul Fattah Abdullah, memaklumkan bahawa langkah untuk membangunkan 18,000 hektar tanah pertanian di Republik Congo adalah dari hasil pemeteraian memorandum persefahaman (MoU) dengan Confederation Generale Cooperative de la R.D Congo (Coop Congo) iaitu sebuah koperasi induk yang sama tugasnya seperti ANGKASA.

Beliau memberitahu, keluasan tanah pertanian itu akan dimajukan dengan penanaman padi dan kelapa sawit. Pihak ANGKASA akan menjadi sebagai agensi pembangunan dan bakal memberikan keuntungan kepada kedua-dua buah negara.
Selanjutnya: Utusan Malaysia Online
 
Artikel Berita Harian bertarikh 21 November 2017

Jalinan pasaran dengan negara Mauritius yang terletak di kepulauan Lautan Hindi dilihat mampu menjadi penyumbang utama dalam industri pelancongan bagi menggerakan koperasi.
 
Perjumpaan yang berlangsung diantara Presiden Pertubuhan Koperasi ASEAN (ACO), Datuk Abdul Fattah Abdullah yang juga Presiden ANGKASA di Makassar, Indonesia menyatakan perusahaan kecil dan serderhana mampu tumbuh dengan pesat dan pengantarabangsaan melalui sektor koperasi.

Bersempena dengan persidangan global dan Perhimpunan Agung Ikatan Koperasi Antarabangsa (ICAKL 2017)  selama 4 hari di Petaling Jaya membuktikan kerjasama ANGKASA dan Mauritius dapat membuka peluang perniagaan dan perdagangan serta pelancongan yang lebih meluas kepada kedua-dua negara.

Selanjutnya: Berita Harian Online

 
Artikel Berita Harian bertarikh 20 November 2017


Koperasi Bela Rakyat (KOBERA) sedia dibangunkan semula oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA). Menurut Presiden ANGKASA, Datuk Abdul Fattah Abdullah pembangunan semula ini dibantu melalui mengemaskini akaun dan mengatur semula mesyuarat agung. 

Selain itu, ANGKASA juga akan melaksanakan program kursus jati diri bagi memberi pendedahan dan kefahaman kepada ahli koperasi. Mereka juga akan dibantu didalam merancang jenis perniagaan yang sesuai agar ianya tidak menjadi ahli koperasi yang tidak aktif dan berstatus 'dorman'.

Datuk Abdul Fattah juga berharap agar kerajaan memperuntukkan dana bagi melatih mereka dalam bidang keusahawaman sekali gus menjana pendapatan ekonomi.

Selanjutnya: Berita Harian Online
 

Permohonan pembiayaan secara online