Utama  //  Berita  //  KOBERA sedia dibangunkan semula oleh ANGKASA
Artikel Berita Harian bertarikh 20 November 2017


Koperasi Bela Rakyat (KOBERA) sedia dibangunkan semula oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA). Menurut Presiden ANGKASA, Datuk Abdul Fattah Abdullah pembangunan semula ini dibantu melalui mengemaskini akaun dan mengatur semula mesyuarat agung. 

Selain itu, ANGKASA juga akan melaksanakan program kursus jati diri bagi memberi pendedahan dan kefahaman kepada ahli koperasi. Mereka juga akan dibantu didalam merancang jenis perniagaan yang sesuai agar ianya tidak menjadi ahli koperasi yang tidak aktif dan berstatus 'dorman'.

Datuk Abdul Fattah juga berharap agar kerajaan memperuntukkan dana bagi melatih mereka dalam bidang keusahawaman sekali gus menjana pendapatan ekonomi.

Selanjutnya: Berita Harian Online

Permohonan pembiayaan secara online