Utama  //  Berita  //  ICAKL 2017, Malaysia penganjur terbaik

Artikel Berita Harian bertarikh 15 November 2017Presiden Koperasi Antarabangsa, Monique F leroux memuji Malaysia sebagai tuan rumah menerusi Angkasa kerana menepati objektif merangkumi kerjasama dan membuka peluang kepada semua delegasi menerusi Karnival Produk (MACCOPS) 2017 edisi ketiga.

Beliau telah menghadiri banyak persidangan dan mendapati Angkasa berjaya menepati objektif utamanya. Beliau kagum dengan komitmen dan daya keusahawanan yang ditunjukkan oleh golongan muda negara ini.

Hasil dari meja perbincangan, Angkasa dan negara-negara yang menyertai persidangan ini akan menyediakan landasan e-dagang sebagai fasilitasi perhubungan antara negara. Ia bertujuan mendidik dan memberi kesedaran terhadap dunia koperasi yang sangat penting untuk menghasilkan produk berkualiti.

Beliau turut memuji Angkasa kerana sudah mampu mencapai tahap antarabangsa dan menyarankan Kanada serta negara-negara lain mengikut langkah Angkasa.

Selanjutnya: Berita Harian Online

Permohonan pembiayaan secara online