Utama  //  Berita  //  Penglibatan Koperasi Dalam Sektor Peruncitan Dipertingkatkan
Artikel Utusan Malaysia bertarikh 24 Februari 2017Kerajaan ingin membantu meningkatkan penglibatan koperasi terutama dalam sektor peruncitan dan pemborongan dalam mewujudkan kedai harga patut. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, demi meneruskan hasrat tersebut, kerajaan menyediakan geran berjumlah RM 300,000 untuk koperasi berminat.

"Geran ini akan diberikan untuk kerja-kerja pengubahsuaian premis selain pinjaman modal pusingan yang disediakan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) untuk memulakan perniagaan. Malah, hasrat kerajaan untuk melihat rakyat mendapatkan harga patut demi mengurangkan beban yang ditanggung mereka.

Selanjutnya: Utusan Malaysia

Permohonan pembiayaan secara online