Utama  //  Berita  //  Jawatankuasa Pengurusan Risiko Adalah Wajib Bagi Koperasi


Artikel Berita Harian bertarikh 23 Ogos 2016Menteri Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Seri Ismail Sabri mengesyorkan koperasi dan syarikat di seluruh negara menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Risiko bagi memastikan perlaburan dan dan bidang baharu yang diterokai lebih terjamin. Beliau juga turut berkata hanya 24 peratus koperasi dari 499 koperasi yang mematuhi aspek tadbir urus korporat yang mana mampu meningkatkan keyakinan orang ramai terhadap pengurusan syarikat.

Tindakan ini adalah sesuai dengan agar koperasi terus kompetitif dalam perniagaan dan mampu meneroka bidang baru yang mempunyai permintaan yang lebih tinggi seperti bahan binaan dan automotif. Malah, pengurusan korporat terbaik mampu mengurangkan risiko dalam perlaburan dan berupaya meningkatkan persaingan dan prestasi syarikat berdasarkan ekonomi semasa.

Selanjutnya: Berita Harian


Permohonan pembiayaan secara online